دمنوش گل گاو زبان

دمنوش گل گاوزبان، با استفاده از گیاه گاوزبان و مواد دیگر تهیه شده و برای تسکین سرفه و التهابات دستگاه تنفسی مفید است.

نمایش یک نتیجه