چای شکسته

“چای شکسته”، نوعی چای سنتی ایرانی است که از برگ‌های چای سبز تهیه می‌شود و به دلیل شکستگی برگ‌ها، سریع‌تر و مطلوب‌تر دم میکشد

نمایش یک نتیجه